top of page

Комбо пакети

Изберете от специално подбраните от нас комплекти 3D принтер + 3D скенер, 3D принтер с филамент или лазерен модул. Естествено на по-добра пакетна цена!

bottom of page