3D скенери

Процесът на 3D сканиране
Вземете в ръка
 
Вземете скенера
в лява ръка и го задръжте хоризонтално

 

Сканирайте
 
Обиколете обекта със скенера от различни ъгли

 

Запазете
 
Можете да гледате обекта на компютъра си на живо

 

Принтирайте
 
Оживете сканираните обекти като ги 3D принтирате